ING. DUŠAN MELZER

  • absolvent Stavební fakulty ČVUT (1996) - obor konstrukce a dopravní stavby
  • člen ČKAIT, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (2004)
  • externí spolupracovník Českého egyptologického ústavu FFUK (od 2006)

železobetonové konstrukce, ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, mosty, inženýrské konstrukce